REBAIX DE TERRATZOS - MARBRES - GRANITS
ABRILLANTATS CRISTAL·LITZATS
TRACTAMENT DE MOSAICS

Juan Carlos Rodríguez Díaz

Palaudàries, 48, baixos

08100 Mollet del Vallès

Tel. 935933051-610957093

Rebaix, restauració i polit de sòls (marbres terratzos i granits amb màquina rebaixadora monodisc o satèl·lit)

Aquesta fase del treball consisteix en:

  • Rebaix: aplicable a materials nous o antics. Anivellació de juntes, correcció del desgast i planimetria.
  • Restauració: Aplicable a sòls antics o en mal estat. Recomposició mitjançant l'aplicació manual de resines de marbre o epoxídiques dels defectes del material, juntes, esquerdes, forats ...
  • Polit: fase final de tots els treballs de rebaix. Afinat progressiu amb abrasius diamantats de diferents grans, (poleix el sobrant de resines en cas de la restauració), fins a arribar a l'acabat previ a l'abrillantat cristal · litzat.
sòl restuarat abans/després sòl restaurat

Abans i després del restaurat i abrillantatCookie Consent